Kontakt: Tel: 060 01 18 189 Svakim danom od 7:00 do 22:00

FAQ


Koliko traje zaštita?

RestoFX proizvod je stalna zaštita i traje koliko i originalni fabrički lak. Dakle, ne mora se nanositi redovo da bi se sjaj sačuvao ali se mora održavati posle nanošenja isto onako kako biste održavali i novi automobil.

Dali se mogu sve boje restaurirati?

Proizvod koji se nanosi je bezbojan, vezuje se za originalni površinski lak na vozilu. Znači bez obzira na boju vozila restauracija je uvek postojanog kvaliteta.

Dali se odmah posle restauracije kola mogu prati?

Ne. Posle nanosenja, RestorFX proizvd se susi i stvrdnjava sledecih 15 dana. Prvih 10 sati posle applikacije vozilo se nesme izlagati kisi ili snegu. Posle toka sledecih 48 sad naneseni prenos je jos uvek mekan ali voda nece mu naskoditi. Za vreme ova prva dva treba izbegavati doticanje povrsine vozila. Posle 7 dana od aplikacije vozilo se moze prati rucno sa neznim sundjerima i mekanim krpama. 15 dana posle nanosenja prozvoda neormalna nega vozila kao sto je pranje itd. moze se raditi. Poliranje farbe nije preporucljivo prvih 30 dana.

Dali se posle nanosenja RestorFX-a kola mogu prati u automatskim perionicama?

Pranje vozila sa RestoFX nije preporucljivo u aotomatskim perionicama. Pranje novih vozila takodje nije preporucljivo u automatskim perionicama. Problem sa ovim nacinom odrzavanja vozila je to sto četke koje se koriste za pranje vozila se ne peru izmedju pranja vozila. Tako da se dešava da automobil koji se peru posle autombila koji je imao dosta peska i slicnih material na sebi pre pranja se oštete zato sto ovaj material ostane na cetkam i osteti farbu sledećeg vozila tokom pranja.

Daklli se moze sa RestorFX-om odraditi samo jedan deo vozila?

Pojedinacni paneli vozila se mogu restaurirati ali često se dešava da di telovi posle nanosenja proizvoda budi sjajni i izgledaju bolje nego stali delovi automobila. Kod novih kola ova se razlika manje primecuje. U vcini slucajeva proizvod se nanosi na celo vozilo.

Koliko traje ceo postupak?

Priprema i aplikacija traju 8 sati. Sušenje prozvodajos 10. Normalno tre racunati da kola ostanu u servisu preko jedne noći. U nekim slucajevima (kad se radi popravka velikih ogrebotina ili malo frrbanje) restauracija moze da traje i 48 sati. Hemiski proces se nastavlja 15 dana posle aplikacije.

Dali se moze RestorFX kupiti da vlasnik vozila sam uradi restauraciju?

Ne. Priprema vozila i nanosenje proizvoda je veoma bitan i thehnicki komplikovan postupak. Da bis se nanosenje i restauracija uradili 100% kvalitetno samo trenirana tehnoicka lica u posebno pripremljenim prostorijama mogu raditi sa RestorFX proizvodima.

Kako se razlikuje poliranje od RestorFX i dalisu resultati isti?

Poliranje je proces prilikom kojeg sloj postojecek laka se skida da bi se odklonile male ogrebotine, matiranje i prljavstina. Efekat poliranja traje izmedju nekoliko nedelje i par meseci. RestorFX je proces prikim se nanosi 10 mikrona specialno formuliranog prozvoda koji se hemiskim putem spaja sa postojecim lakom vozila. RestorFX efekat traje isto onoliko koliko i fabricka boja, znaci neograniceno. ResorFX daje sjaj i dubinu boji vozila kao i dodatnu zastitu vozilu.